vrijdag 8 februari 2008

Het verschil tussen genereren en fabriceren

Alle dingen in de natuur zijn gegenereerd. Dat wil zeggen dat het proces waardoor ze ontstaan vast ligt, maar de uitkomst niet. De uitkomst wordt beïnvloed door allerlei subtiele omgevingseigenschappen. Daarom is het resultaat nooit exact, maar wel herkenbaar, als lid van een familie.

In levende voorwerpen wordt het creatieproces aangestuurd door het DNA. In "anorganische processen" zijn de scheppende processen natuurprocessen zoals getijden, wind, erosie, zwaartekracht, zonnestraling, etc. Hier liggen universele natuurwetten aan ten grondslag. Hierdoor zijn de processen altijd in wezen hetzelfde.

De maïskorrels in een maïskolf hebben niet allemaal precies dezelfde vorm. De uiteindelijke vorm komt voorst uit het proces waarbij de korrels groeien, opzwellen en tegen elkaar drukken. Elke korrel wordt daarbij op eigen manier vervormd. Er ontstaat een familie van korrelvormen die vormeigenschappen gemeen hebben.


Maïskorrels zijn gegenereerd

De voorwerpen die wij mensen maken zijn, vooral sinds de industriële revolutie, gefabriceerd. Dit betekent dat het eindresultaat vastgelegd is (in een technische tekening) en dat het aan een fabrikant over gelaten wordt om het product te maken. Het proces is dus in principe vrij.

De cilinders in een cilinderlager hebben ongeveer de vorm van een maïskorrel, maar ze zijn volgens een wezenlijk ander proces gemaakt. Doordat ze in serie geproduceerd worden met behulp van machines krijgen ze exact dezelfde vorm. In het geval van een wentellager is dat functioneel. Wanneer de cilinders niet gelijk zijn, dan werkt het lager niet.


Een wentellager is gefabriceerd

Echter, dezelfde technieken worden gebruikt voor zaken waar helemaal geen (esthetische) meerwaarde heeft dat de producten exact hetzelfde zijn. Dat komt voort uit het feit dat industriële processen vaak goedkoper zijn dan meer handmatige processen.

Vroeger was een steen handgevormd uit natuursteen of klei, waarbij verschillen ontstaan door de handelingen van de maker. Stel dit tegenover een moderne baksteen die uit een industriële strengpers komt. Dit soort stenen zijn vrijwel exact gelijk.


Steenwerk met industriële steen


Steenwerk met handgehouwen natuursteen

De tweede muur heeft duidelijk veel meer "leven" in zich dan de eerste.

Je ziet dan het vreemde fenomeen dat stenen, bijvoorbeeld voor in de tuin, "getrommeld" worden. Dit betekent dat exact gemaakte (beton)stenen in een draaiende trommel gegooid worden en daar door het stoten aan elkaar "oud" gemaakt worden. Zo zijn ze dan "mooier".


Getrommelde betonstenen

Let wel dat trommelen weer een creatiemethode is waarbij het proces bepaald is en het eindresultaat niet. Elke steen heeft een individueel traject doorgemaakt en is daardoor anders beschadigd.

Stel je voor dat je voor elke steen een technische tekening zou maken voor het beschadigingspatroon en dat je die stenen dan met een beitel volgens tekening zou bewerken (= fabriceren).

In het algemeen kun je stellen dat generatieprocessen voorwerpen opleveren die meer "heel" zijn, meer "leven" in zich hebben, dan fabricageprocessen. Een fabricageproces zal meestal een steriel object opleveren.

De kunst is dus om generatieprocessen te ontwikkelen die in onze tijd betaalbaar zijn.

Labels: , ,

0 reacties:

Een reactie plaatsen

Links naar dit bericht:

Een koppeling maken

<< Startpagina

eXTReMe Tracker