dinsdag 4 november 2008

De 11 eigenschappen van kleur

Behalve een theorie van vorm (zie 15 eigenschappen) heeft Alexander ook een theorie van kleur. De theorie draait om het begrip "inner light" waarmee Alexander bedoelt dat een combinatie van kleuren lijkt op te lichten, of licht uit lijkt te stralen. De theorie heb ik hier heel kort door de bocht weergegeven. Alexander heeft vele tientallen pagina's en heel veel foto's nodig om het uit te leggen. Dus als je denkt: "Ik snap het niet" of "Ik zie het niet", dan ligt het waarschijnlijk aan mijn weergave. Lees het dan na in The Nature of Order deel 4.

In objecten die "inner light" hebben herkent Alexander de volgende 11 eigenschappen:

 1. Hierarchy of colors
 2. Colors create light together
 3. Contrast of dark and light
 4. Mutual embedding
 5. Boundaries and hairlines
 6. Sequence of linked color pairs
 7. Families of color
 8. Color variation
 9. Intensity and clarity of individual color
 10. Subdued brillance
 11. Color depends on geometry

Hierarchy of colors
Een compositie bevat een aantal kleuren, waarbij het beslagen oppervlak als volgt verdeeld is over de kleuren:

 • een hoofdkleur beslaat 70-80 % van het oppervlak
 • een tweede kleur beslaat circa 20-25%
 • accentkleuren beslaan enkele procenten.

Henry Matisse: The Dessert: Harmony In Red

In dit schilderij van Matisse is de hoofdkleur rood prominent aanwezig, gevolgd door donkergroen. Geel, bruin, blauw en zwart zijn in kleine hoeveelheden aanwezig.


Vincent van Gogh: Sterrennacht boven de Rhone

In de Van Gogh is de hoofdkleur donkerblauw met een grote vlek lichtblauw. Het geel van lampen en sterren is in kleine hoeveelheden aanwezig.

Colors create light together
Alexander is hier niet zo duidelijk over (of ik begrijp het niet) maar de essentie hiervan is dat "light" niet gemaakt wordt door een enkele kleur maar door twee of meer kleuren die aan elkaar genzen en "tegen elkaar praten". Soms is dat omdat het complementaire kleuren zijn (rood en groen, geel en paars, blauw en oranje), maar dat is niet echt nodig.


Vincent van Gogh: Het nachtcafé

In het schilderij Het nachtcafé gebruik Vincent van Gogh de complementaire kleuren rood en groen.

Contrast of dark and light
Een eigenschap van de kleurcompositie is dat bij verwijdering van de kleur, de afbeelding in grijstint nog steeds een goede compositie oplevert. Dit betekent dat de helderheid van de kleur zo gekozen is dat een goede compositie ontstaat (naast de kleurtoon).


Vincent van Gogh: Het nachtcafé in grijstoon

In grijstoon is het schilderij van Van Gogh ook een goede compositie.

Mutual embedding
Een kleurvlak bevat kleine oppervlakten van een kleur die ook elders als groter vlak voorkomt in de compositie.

Pierre Bonnard: Dining room on the garden

In het schilderij van Bonnard komt het blauw van de lucht weer terug op de tafel. Het geel-oranje van de wanden komt terug in de boom buiten en in het fruit op de tafel.

Boundaries and hairlines
Grensvlakken en lijnen tussen twee kleuren versterken het kleureffect van aangrenzende kleurvlakken. De kleur van de haarlijn verbindt en scheidt de twee kleurvlakken. De helderheid van de kleuren verhoudt zich volgens dit schema:

A

B

C

Kleur 1

Haarlijn

Kleur 2

Donker

Middel

Licht

Donker

Licht

Middel

Licht

Donker

Middel


Vincent van Gogh: Irissen

Van Gogh gebruikt een bijna zwarte haarlijn (donker) om de blauwe kleur van de irissen (middel) te scheiden van het groen van de bladeren (licht).


Vincent van Gogh: Irissen in grijstoon
In de grijstoonversie van het schilderij zijn de drie helderheden beter te zien.

Sequence of linked color pairs
Er is in de compositie een sequentie van kleurparen die elkaar onderling versterken. Twee aangrenzende kleuren vormen een kleurpaar. De sequentie is de lijn die het oog volgt bij het bekijken van de compositie.
Henri Matisse: Nasturtiums and the danse
De sequentie begint bij Matisse bij het geel/oranje van de bloemen (Nasturtium, een eetbare bloem). Het oranje werkt tegen het blauw en paars. Het groen van de bladeren werkt tegen het rood van de vaas (complementaire kleuren). Het rood weer tegen het paars/blauw van de wanden. Het blauw/paars tenslotte tegen het oranje van de dansers.

Families of color
De kleuren waaruit de compositie is opgebouwd vormen een familie van kleuren, ze lijken op elkaar. De eenvoudigste manier om dit te doen is door een klein beetje van de ene kleur in de andere kleur te mengen en andersom.


Bonnard: Nature morte aux fruits
In dit schilderij van Bonnard lijken alle kleuren uit dezelfde familie te komen.

Color variation
Een kleurvlak is opgebouwd uit vele kleinere vlakken van bij elkaar liggende kleuren die samen de impressie van de kleur geven. Dit maakt de kleur levendig.


Natuurlijke kleurvariaties in maïs
Geen twee graankorrels van deze rode maïs hebben dezelfde kleur.
Intensity and clarity of individual color
De kleuren die de composite vormen zijn op zichzelf mooie kleuren. Dit is paradoxaal omdat een goede compositie in het algemeen (volgens de rest van deze eigenschappen) gevormd wordt door de combinatie van kleuren.

Paul Gauguin: Anna the Javanese
Misschien is het niet zo goed zichtbaar in deze foto, maar het blauw van de stoel is zeer intens en in zichzelf een schitterende kleur.

Subdued brillance
De kleuren geven "licht" terwijl ze zelf gedemp zijn. Het zijn geen felle kleuren, ze zijn verdund met wit of grijs. Of: de kleuren zijn wel fel, maar door de interactie met elkaar lijken ze gedempt.


Piero della Francesca: Koning Salomo ontvangt de koningin van Scheba
Bovenstaand is een voorbeeld van gedempte kleuren die samen licht geven.

Color depends on geometry
De kleuren werken pas als de geometrische vorm die de kleurvlakken hebben een "field of centers" karakter heeft. Een "field of centers" is opgebouwd volgens Alexanders 15 eigenschappen van vorm.


Vincent van Gogh: De zaaier

Het schilderij van de zaaier is een compositie met veel van de 15 eigenschappen (Levels of Scale, Strong Centers, Boundaries, Good Shape, Contrast, Gradients, Roughness, Simplicity and Inner Calm, Not-Seperateness). De geometrische compositie wordt versterkt door de kleur.

Labels: ,

eXTReMe Tracker