homeprocedecontact


 


De uitdaging
De komende jaren moeten een
aantal vaste stalen bruggen in Nederland worden gerenoveerd.
De metalen bruggen vertonen vermoei- ingsscheuren doordat het
verkeer meer is toegenomen dan verwacht. De bestaande uit-
voeringsmethode is het verwijderen van het asfalt, het repareren van
de scheuren en het ter plaatse
aanbrengen van een laag hoge-
sterktebeton. Deze methode is complex en levert hinder op voor
de weggebruiker.
De oplossing

Door Bureau Angenent en Hurks beton is een methode ontwikkeld voor het versterken van stalen bruggen waarbij beduidend (65%) minder verkeershinder optreedt.
Bij Prefab HSB Overlaging wordt
een brugdek versterkt door het vervangen van het asfalt door geprefabriceerde platen van ultra hoge sterkte beton (UHSB).


bekijk animatie

Het bijzondere aan deze methode is dat elke individuele plaat op maat gemaakt wordt voor zijn positie op de brug. De onderkant van de plaat volgt daarbij eventuele onregel-matigheden in het stalen dek.
De platen worden met het brugdek verbonden met behulp van epoxy- hars.

In de betonfabriek worden de platen in de maanden voor de renovatie geproduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mal- bodems die uit EPS (piepschuim) gefreesd worden. Een typische maat van een plaat is 12 x 3 meter en
50 mm dik.

bekijk animatie

De betonelementen worden in de fabriek voorzien van een ruw oppervlak en belijning, zodat zij na het verlijmen meteen gereed zijn voor gebruik. Het verlijmen van de platen gebeurt door eerste de randen met een tixotrope twee- componenten epoxy-hars aan het stalen brugdek te verlijmen.

bekijk animatie

Daarna wordt de spleet tussen betonplaat en stalen brugdek onder vacuüm geïnjecteerd met een dun vloeibare tweecomponenten epoxy-hars. Na het uitharden is de beton-
plaat duurzaam met het stalen dek verbonden.

Om de platen te kunnen ont- werpen, is het nodig om te weten wat de vorm van het stalen brugdek precies is. Echter, voor de renovatie is de brug nog bedekt met asfalt, waardoor de vorm van het stalen dek niet zichtbaar is.

Met een combinatie van meettechnieken kan de vorm van het brugdek dwars door het asfalt heen bepaald worden.
Deze technieken zijn Pulsed Eddy Current (PEC) metingen, Eddy Cur- rent (wervel-stroom) laagdikteme- tingen en boringen.


Principe van wervelstroommeting

De metingen “door het asfalt heen” leveren een 3D-CAD model op, wat gebruikt wordt om de individuele platen te ontwerpen. PEC en boringen zijn bestaande tech- nieken.


Voor wervelstroomlaagiktemetingen bestaat een handmatige sensor met een nauwkeurigheid van 0,5 mm. Voor praktische toepassing zal een geautomatiseerd meetsysteem ont- wikkeld moeten worden.

Verkeershinder
Prefab HSB Overlaging gaat gepaard met beduidend minder verkeers-hinder dan ter plaatse aange- brachte HSB Overlaging. Weliswaar moet er van te voren gescand worden, waarvoor de brug afgezet moet worden, maar deze werk- zaamheden kunnen gedurende de nacht plaatsvinden. Dit levert nauwelijks files op. De renovatie zelf duurt veel korter omdat na het verwijderen van het asfalt en de reparatie van de vermoeiings-scheuren, de betonelementen alleen nog geplaatst en verlijmd hoeven te worden.

in 't kort

De uitdaging
In Nederland moeten de komende jaren veel stalen bruggen worden gerenoveerd. De bestaande methode is complex en kost veel tijd.

De oplossing go
Een innovatief en prijswinnend procedé van bureau Angenent en Hurks beton biedt de oplossing.

Verkeershinder go
Door prefrabicage is de renovatie ter plekke tot
wel 65% sneller waardoor de verkeershinder enorm afneemt.

Bekijk
prefab HSB overlaging PDF

Patent aangevraagd